Into the Wave/ Trôi Theo Làn Sóng

Sự sáng tạo không bao giờ có giới hạn. Với sự sáng tạo, trí tưởng tượng, vốn kiến thức cùng với lòng đam mê cháy bỏng, bạn sẽ tạo ra được những tác phẩm mà bạn không thể  hình dung được trước khi nó ra đời  Và Into the Wave đã ra đời như vậy đơn giản từ hai chiếc bánh mì kẹp.

The sky is the limit.  With passion, creativity, imagination as well as knowledge you can create any artwork that you could not ever think of. “Into The Wave” was created in that way simply from “two hamburgers”, it is unique and not possible to recreate

 

CATEGORY: Blog

admin

Related items

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

All rights reserved - Thiết kế web bởi WEBICO
error: